proiectpromovaremass-medialink-uri utilecontact

Strategia Naţională de Dezvoltare Regională, elaborată pe baza Planurilor de Dezvoltare Regională şi Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013 au identificat dezvoltarea turismului ca o prioritate de dezvoltare regională, dat fiind potenţialul turistic existent în toate regiunile. Acest potenţial justifică sprijinul financiar acordat dezvoltării şi consolidării turismului intern prin sprijinirea promovării produselor turistice şi a activităţilor de marketing specifice, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului“, Domeniul major de intervenţie 5.3. - „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică“.

România are de promovat un potenţial turistic de o mare diversitate, armonios şi simetric repartizat în teritoriu, care oferă posibilitatea practicării întregii game de forme de turism şi pe toată durata anului. Privatizarea sectorului turistic a contribuit la realizarea de investiţii pentru modernizarea infrastructurii turistice şi în consecinţă a creşterii calităţii şi diversităţii serviciilor turistice oferite. Apar şi se dezvoltă noi produse turistice şi noi forme de turism, cum sunt turismul rural, agroturismul şi turismul de aventură, componente „wellness” a turismului balneo-climateric, precum şi alte tipuri de turism de nişă. De asemenea se dezvoltă şi turismul de afaceri în contextul dezvoltării activităţilor legate de organizarea de congrese, simpozioane şi expoziţii, acţiuni şi întâlniri cu caracter diplomatic determinate de aderarea României la Uniunea Europeană şi NATO, manifestări cultural – ştiinţifice şi de afaceri, interne şi internaţionale.

Pe de altă parte, cunoaşterea produselor româneşti prin turism reprezintă un factor principal de promovare internaţională a economiei României şi de dezvoltare a pieţei interne a acesteia.

Domeniul de intervenţie „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică“ vizează activităţi menite să facă România o destinaţie atractivă pentru turism şi afaceri, împreună cu dezvoltarea durabilă a produselor turistice şi creşterea utilizării internetului în serviciile de rezervare şi promovare turistică.

Existenţa în judeţul Neamţ a celor 6 arii naturale protejate, 3 parcuri naţionale şi 3 lacuri, zone de o deosebită frumuseţe care trebuie să fie promovate a determinat Consiliul Judeţean Neamţ să realizeze proiectul „Promovarea ariilor naturale protejate din judeţul Neamţ”, prin intermediul căruia promovează produsul turistic arii naturale protejate din judeţul Neamţ, în scopul transformării judeţului într-o destinaţie turistică de calitate, conform standardelor de dezvoltare durabilă ale Uniunii Europene. Creşterea gradului de atractivitate a judeţului conduce în timp la crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea serviciilor din domeniul turistic. Proiectul a fost implementat în perioada 07.03.2011 – 07.07.2013 şi se află în perioadă de monitorizare până în data de 08.07.2018.

Albumul, broşura, pliantele, harţile, filmul, pagina web realizate în cadrul proiectului sunt distribuite agenţiilor de profil şi publicului larg atât la târguri de turism şi alte evenimente turistice, cât şi prin intermediul internetului, în scopul promovării celor mai frumoase rezervaţii naturale, adunate în produsul turistic arii naturale protejate din judeţul Neamţ.


> english version    
Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © Consiliul Judeţean Neamţ